Waar vind ik de juiste CO2-waarde voor de berekening van mijn autofiscaliteit?


De gemiddelde CO2-uitstoot vindt u in vak 49.1 van het certificaat van overeenstemming
In box 49.1 van uw Certificaat van Overeenstemming Motorrijtuigen (COC) (NEDC-combinatie, “gewogen combinatie” voor plug-in hybrides) vindt u de CO2-uitstoot die is bepaald volgens de NEDC-meetperiode. Dit is de enige CO2-waarde die momenteel wordt gebruikt als grondslag voor de belastingheffing. Deze gemiddelde CO2-uitstoot, evenals het brandstofverbruik, worden vermeld op de stickers van de nieuwe auto’s die te zien zijn.
Merk op! In box 49.4 van het COC staan ​​ook CO2-waarden vermeld, maar dit zijn emissiewaarden gemeten volgens het WLTP-certificeringsproces. Deze WLTP-waarden spelen momenteel geen rol in de fiscaliteit.